การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ตัวแทนนักเรียนร่วมการแสดงในงานมหรสพสมโภชฯ

วันที 24 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมบรรเลงวงโยธวาทิตร่วมกับการแสดงชุดรำไทย 4 ภาคและดนตรีพื้นเมือง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษก จังหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม