การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี REGULAR CATEGORY ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร
สมาชิกทีม
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ 
2. นายวุฒิชัย สุทธดุก
3. นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร


สมาชิกทีม

1. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ
2. นางสาวรัชนีกร ภูอากิจ
3. นายภาคภูมิ พรหมจักร

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร

สมาชิกทีม
1. นายนัทธ์ชนัน ราชศักดิ์
2. นางสาวชนัดดา ศรีวิชัย
3. นายธนพัฒน์ พัวศิริ

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญชมเชย และเกียรติบัตร
สมาชิกทีม
1. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ
2. นายกฤติพงศ์ กระแสร์
3. นางสาวชนิกาพร ปิงชัย

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

นางชลภิรัตน์ แก้วมูล และนางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

ขอขอบพระคุณนายสุพล ประสานศรี ผอ. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาโดยตลอด