ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019

ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2019 รอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี REGULAR CATEGORY ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เงินรางวัล 5,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร
สมาชิกทีม
1. นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์ 
2. นายวุฒิชัย สุทธดุก
3. นายอัควุฒิ ชัยประพันธ์

2. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร


สมาชิกทีม

1. นายธนกฤต เมืองสุวรรณ
2. นางสาวรัชนีกร ภูอากิจ
3. นายภาคภูมิ พรหมจักร

3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัลและเกียรติบัตร

สมาชิกทีม
1. นายนัทธ์ชนัน ราชศักดิ์
2. นางสาวชนัดดา ศรีวิชัย
3. นายธนพัฒน์ พัวศิริ

4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญชมเชย และเกียรติบัตร
สมาชิกทีม
1. นายอนพัทย์ ดอกพุฒ
2. นายกฤติพงศ์ กระแสร์
3. นางสาวชนิกาพร ปิงชัย

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

นางชลภิรัตน์ แก้วมูล และนางอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

ขอขอบพระคุณนายสุพล ประสานศรี ผอ. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาโดยตลอด