การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือพร้อมกัน ทุกระดับชั้น จำนวน 1,500 คน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม