การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม