การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

คลิกดูภาพกิจกรรม