การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

โครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW

นายสุจินต์ สีห์พิริโยดม ผู้จัดการแผนกผลิตลำพูน บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ SCG EDUCATION CLINIC GUIDANCE ROADSHOW โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และน้องๆ สายวิชาชีพ ได้รับคำแนะนำและประสบการณ์ดีๆ ในเรื่องการเลือกศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จากพี่ๆ ที่จบการศึกษาและกำลังปฏิบัติงาน ทั้งในบริษัทฯ ในเครือ SCG และหน่วยงานอื่นๆ และในโอกาสนี้ยังมอบป้ายโครงการปันโอกาสวาดอนาคต ปีที่ 13 ให้กับโรงเรียนโดยมีนายศรีวัย โยกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

คลิกดูภาพกิจกรรม