การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

กิจกรรมค่าย Eng-Sci

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่าย Eng-Sci โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 118 คน เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และ ลานกิจกรรม ประตูท่าแพ

คลิกดูภาพกิจกรรม