กิจกรรมค่าย Eng-Sci

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมค่าย Eng-Sci โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกทักษะวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทางของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จำนวน 118 คน เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ และ ลานกิจกรรม ประตูท่าแพ

คลิกดูภาพกิจกรรม