การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวการพนันฯ

พ.ต.ท.สมคิด แสงผาบ สว.อก.ลี้. และ ร.ต.อ.จรัญ ไชยาอ้าย รอง สว.งานป้องกัน สภ.ป่าซาง ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันเพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน ของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม