วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะครู ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมภาษาไทย อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์ชาติ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การกล่าวสุนทรพจน์ การขับเสมา การอื่อกะโลง การฉ่อย การแสดงจินลีลาประกอบเพลง และตลาดวรรณรส เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม