การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

พิธีไหว้ครูและครอบครูศิลปะ

คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และครอบครูศิลปะ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ หอประชุมดาราดิเรก

คลิกดูภาพกิจกรรม