การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

พิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน อาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายอรรถษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำพูน เป็นประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล วางพานพุ่มแสดงความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีบุคลากรทางลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ยุวกาชาด โรงเรียนในจังหวัดลำพูนร่วมพิธีและกล่าวคำปฏิญาณ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม