กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส La Fête Nationale

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส ภายในงานมีกิจกรรมจากนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส อาทิเช่น เกมปริศนาอักษรไขว้ การจำหน่ายขนมขึ้นชื่อประจำถิ่นของแคว้น Bretagne การแสดงของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562ช ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี และ อาคารเหมพินทุ์ไพจิตร

คลิกดูภาพกิจกรรม