การประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีการประชุมอนุกรรมการวิชาการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชุมเตรียม ความพร้อมการจัดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมีนายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม เลขานุการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

คลิกดูภาพกิจกรรม