กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านประจำปี 2562

งานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (เติมทองไชย) กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามโครงการสามัคคียอดนักอ่าน เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2562โดยมีนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 19 -23 สิงหาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม