คณะดูงานจาก Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชมงานจาก วิทยาลัย Doshisha Women College of Liberal Arts, Japan นำโดย Dr. Fujiwara Takaaki ที่ปรึกษากิจกรรม และ อาจารย์ผู้สอน พร้อมกับนักศึกษาจากทางวิทยาลัย จำนวน 15 คน เข้าศึกษางาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ คือ เพื่อดูแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการการจัดการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าสู่การเป็นประเทศ

ASEAN อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนสอน FABLAB โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ , การนำเสนอผลงานวิชา IS ภาควิชาภาษาอังกฤษ และ การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศโดยครูเจ้าของภาษา (อังกฤษ) ทั้งนี้ เพื่อศึกษาและเรียนรู้วิธีการเตรียมพลเมืองในฐานะที่ประเทศไทย เป็นประเทศสมาชิกภาพของ ASEAN ตลอดจน ร่วมทำกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน กับนักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม