อบรมการเขียนโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมการเขียนโครงงาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย ได้มีทักษะการเขียนอย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา ให้แก่นักเรียนกิฟเต็ดไทย โดยมี อ.วรรณพงค์ ขันติสิทธิ์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องจินตะหราวาตี ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย อาคารอินทยงยศโชติ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม