การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ศึกษาดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง นำโดยนางสุภาพร อ้วนสะอาด หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน นำไปพัฒนาครู ส่งผลไปยังผู้เรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม