การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เปิดการประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม