การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดี

นายสุพล ประสานศรี ู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน มอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าประเทศ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม