การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

นายจิรวัฒน์ ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำพูน กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคเหนือที่จังหวัด

สุโขทัย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ทางวิชาการ และทางเทคโนโลยี ที่นับเป็นความสำเร็จของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาเยาวชน ให้สามารถสร้างนวัตกรรมต่อยอดความรู้ความสามารถให้สูงขึ้นต่อไป และเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 3,194 คน โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 26 โรงเรียน แยกเป็น โรงเรียนในกลุ่มที่ 1 จำนวน 18 โรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มที่ 2 จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีนายสุพล ประสานศรี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม