การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา

นายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป มอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้กับนักกีฬาในการเข้าแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 -16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำพูน เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่อในระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ ในเดือนพฤศจิกายน 2562

คลิกดูภาพกิจกรรม