แข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019

ระดับนานาชาติ-ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรางวัล Technical Award พร้อมเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ The 1st International Robot D Challenge 2019 ระหว่างวันที่ 25 ก.ย.- 1 ต.ค. 2562 ณ Donghae Sport Center สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

รายการ Mission Challenge Senior

สมาชิกทีม

1.นายณัฐธัญญนนท์ อภิรชตานนท์
2.นายรามฤทธิ์ สุดใจ
3. นายกฤติพงศ์ กระแสร์

ครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีม

นางชลภิรัตน์ แก้วมูล

ขอขอบคุณ
: สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:ผอ.สุพล ประสานศรี ผอ. โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
:รองฯทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รอง ผอ.กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
:คณะผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลพูน
:คณะครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ที่ให้โอกาสและสนับสนุนมาโดยตลอด