การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

นางสาวฉวีวรรณ พรหมณะ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวเปิดการประชุมการเก็บผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

และการจัดทำภาระงานชิ้นงานและเตรียมการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการเก็บผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน

คลิกดูภาพกิจกรรม