การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

การประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวเปิดการประชุมครูโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม