การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายศรีวัย โญกาศ รักษาการรองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม