การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการนายสุพล ประสานศรี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

คลิกดูภาพกิจกรรม