การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนแม่แตง

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนแม่แตง ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม เพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม