การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยรองผู้อำนวยการศรีวัย โญกาศ และรองผู้อำนวยทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานเรื่องวิทยาการคำนวณและการใช้สื่อการเรียนการสอนของ GiGo

ณ โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab และห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม