การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

CKK RUN 2019

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดงานวิ่ง CHAK KHAM ALUMNI MINI MARATHON ครั้งที่ 3 (CKK RUN 2019) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการจัดสร้างหอจดหมายเหตุจักรคำคณาทร และจัดตั้งกองทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

คลิกดูภาพกิจกรรม