การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ลูกจักรคำรวมใจบริจาคโลหิต

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลลำพูน ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม