การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือ และชมธนาคารจังหวัดลำพูน มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในจังหวัดลำพูน โดยมีนายศรีวัย โญกาศ และนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม