การทดสอบ CKK PRE JUNIOR ประจำปีการศึกษา 2562
ในงาน Quality, CKK Open House “เปิดบ้านจักรคำโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2562”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูประกาศและสมัครเข้าทดสอบ

                              

ต้อนรับครูใหม่ลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นำโดยนายศรีวัย โญกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ต้อนรับครูใหม่ นายธนา กัณทวีชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม