กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ประจำปี 2563

วันที่ 29 มกราคม 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มงานกิจการนักเรียน และสภานักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ข้อ ดังนี้ 1. การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 2. การส่งเสริมการมีจิตอาสา เพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข

 3. การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม 4. การส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม