รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากท่านชฏารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะสำนักงานศึกษาธิการภาค 15

เพื่อติดตามโรงเรียนที่ผลคะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูง โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 พร้อมด้วยนายเฉลิม ฟักอ่อน นายมานิตย์ ศรีพิทักษ์ และคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับการตรวจราชการ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม