กองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 รุ่นพี่ JK 601/33 ได้มอบทุนการศึกษาจากกองทุนจากรุ่นพี่ JK 601/33 สู่รุ่นน้อง ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 16,266 บาท โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด 6 คน คือ


1. นางสาวกัลยกร แก้วกัลยา ม.6/8 
2. นายณัฐฉัตร บุรุษสิทธิ์ ม.6/8 
3. นางสาวพัชราพรรณ จันทร์ส่องแสง ม.6/13 
4. นางสาวทักษิณา พิงคะสัน ม.6/11 
5. นายชาติตระการ ธรรมเดช ม.6/12 
6. นายศรัณยวัชร์ นันติ ม.6/11 ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม