ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำนักเรียนห้องเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย (กิฟเต็ดไทย) เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย ภาคเหนือ รอบ 2/2562 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2563

ประกอบด้วย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ซึ่งถือว่า เป็นความเป็นเหนียวแน่น จากการดำเนินงานตามโครงการของ สพฐ ที่มีเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมสัญจรมายัง จังหวัดลำพูน โดยได้นำของดีเมืองลำพูน มาจัดทำเป็นสารคดี ในหัวข้อ “มหัศจรรย์ เมืองลำพูน” ณ แกรนด์จามจุรีรีสอร์ท ซึ่งสามารถติดตามชม ได้ในนิทรรศการ วันวิชาการ ของโรงเรียน (17 กุมภาพันธ์ 2563) ณ อาคาร 5 อินยงยศโชติ

คลิกดูภาพกิจกรรม