TCAS รอบที่ 1

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ TCAS รอบที่ 1

คลิกดูภาพกิจกรรม