การอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้เป็นประธานในการอบรมปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ และ STEM Education สำหรับครู เพื่อพัฒนาทักษะ Coding and Programing โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL

จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน ซึ่งศูนย์โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab & STAM Education) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมมือกับบริษัท OBOK และ RoBoRoBo Thailand จัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษธด้านวิทยาการคำนวณและทักษะสะเต็ม อันเป็นนโยบายและจุดเน้นหลักในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม