ท่านผู้อำนวยการ มานัส นพคุณ คณะครู ทีมงาน Fablab ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shield ด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์

โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ภายใต้กำกับ มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

นำโดย ท่านผู้อำนวยการ มานัส นพคุณ คณะครู ทีมงาน Fablab ร่วมกันผลิต หน้ากากป้องกันเชื้อ แบบ Face Shieldด้วยระบบ 3D ปริ้นเตอร์ บริจาคให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน หรือสถานพยาบาล ที่ขาดแคลน ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยเหลือผู้ป่วย ทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้แพทย์พยาบาล ทุกๆท่าน ในการต่อสู้กับโรค CoVid 19 ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดี และผู้ใจบุญสนใจบริจาค ยางยืด เพื่อรัดหน้ากาก ได้ที่ห้อง ปฏิบัติการ Fablab CKK ได้ทุกวันเวลา หรือแจ้งในเพจ https://web.facebook.com/fablabandstemckk/ กำลังผลิตต่อวัน 20 อัน พักเครื่อง 5 ชั่วโมง