รายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นม. 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้รับรายงาน/มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
ในการนี้ ทางโรงเรียนจักคำคณาทร จังหวัดลำพูน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนที่บริจาคเจลแอลกอฮอล์ให้กับทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม