การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เป็นประธาน การประชุมปฏิบัติการดำเนินการจัดทำและควบคุมดูแล CKK Facebook เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการสื่อสารระหว่างครูผู้สอน และนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม