อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ฯ

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีครูผู้สอนด้วยโปรแกรม Google classroom และ Google meet โดยมีวิทยากรในการอบรมคือ

ครูณัชชา เตจะโสด ครูวิทยา วรรณมะกอก และครูพรรษา ชายน้อย ทั้งนี้มีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนางทิพย์อุบล ศิริบูลย์ รองผู้อำนวยโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม