พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานด่านกักกันสัตว์ลำพูน กรมปศุสัตว์ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา ประสานงานโดยนายขยัน วิพรหมชัย ได้เข้าพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รอบอาคารต่างๆ และรอบบริเวณโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2563 โดยนายมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

คลิกดูภาพกิจกรรม