ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดการประชุมครู ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับนักเรียนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ณ หอประชุมบุรีรัตน์

คลิกดูภาพกิจกรรม