ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่

นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิดความสำนึกและร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ วัดไก่แก้ว วัดสวนดอก วัดช้างศรี วัดหัวขัว และวัดหนองเส้ง

คลิกดูภาพกิจกรรม