ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนได้จัดประชุมผู้ปกครอง และประชุมตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทางโรงเรียนที่มีต่อนักเรียน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความรู้ความสามารถ ความประพฤติของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูให้การต้อนรับ ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม