คณะครูตรวจสุขภาพประจำปี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชนมพรรษา

คลิกดูภาพกิจกรรม