อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ฯ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมและสะเต็มศึกษา (Fabrication Lab CKK & STEM Education) โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ร่วมกับบริษัท OBOK และ RoBoRoBo Thailand ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) และSTEM Education

สำหรับครูวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโรงเรียนเครือข่าย เพื่อพัฒนาทักษะ Coding and Programing โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructivism และ PBL จากกิจกรรมหุ่นยนต์เป็นฐาน โดยมีนายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน กล่าวรายงานต่อ ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามราชการ คณะผู้บริหาร คณะครูผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวง

คลิกดูภาพกิจกรรม