สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ได้จัดสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ออนไลน์ และการประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมสนุกในการแข่งขันทักษะต่าง ๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายมานัส นพคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ณ อาคารจักรคำฯ 115 ปี

คลิกดูภาพกิจกรรม