สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยมฯ

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้เข้าตรวจเยี่ยม ติดตามเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซ้ำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างคงามรอบรู้ด้านสุขภาพ และส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

(COVID-19) การสร้างระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ ภายใต้สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีนายศรีวัย โญกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเจ้าน้อย

คลิกดูภาพกิจกรรม